Forside

Biersted Handels- og Erhvervsforenings formål er at samle handlende

og erhvervsdrivende i Biersted og omegn til varetagelse af fælles interesse

——————————————————————

Foreningen er pr. 23/5-2023 lukket ned på ekstra ordinær generalforsamling.

Det blev enstemmigt vedtaget af alle fremmødte medlemmer og bestyrelse.